Jak pomóc dziecku odkrywać świat?

W pierwszych latach życia dziecko stopniowo poznaje otaczającą je rzeczywistość dotyczącą właściwości przedmiotów i środowiska społecznego. Aby zaspokoić tę naturalną potrzebę odkrywania coraz to nowych rzeczy i zjawisk, warto zapisać malucha do żłobka, gdzie oprócz profesjonalnej opieki, zapewnione są różne formy działań edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój dziecka.

Zabawa i zabawki

Główną formą aktywności małego dziecka jest zabawa. Za pomocą różnorodnych zabawek odkrywa świat kolorów, dźwięków, przestrzeni i ruchu. Jeśli zależy nam na tym, aby wybrać dla dziecka odpowiedni żłobek Warszawa Mokotów jest odpowiednią dzielnicą, która ma ich pod dostatkiem. Rekomendowane placówki są bowiem wyposażone w mnóstwo zabawek interaktywnych stymulujących rozwój procesów poznawczych oraz doskonalących sprawność manualną i motoryczną u naszych dzieci. Nauczycielki w żłobku wykorzystują własną kreatywność i różnego typu twórcze inspiracje do organizowania zabaw ruchowych i tematycznych dostosowanych do wieku dzieci. Stopniowo wprowadzają elementy współdziałania rówieśników w małych grupach. Wszystko to odbywa się w oparciu o bliski kontakt emocjonalny, w atmosferze pełnej ciepła i empatii.

Współpraca z rodzicami

Warunkiem prawidłowego kierowania rozwojem dziecka jest pełna integracja oddziaływań żłobka i środowiska domowego. Nauczycielki relacjonują rodzicom wydarzenia z minionego dnia, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na wykorzystanie potencjału dziecka w różnych sferach jego rozwoju. Rodzice włączają się w uczenie dziecka samodzielności w zakresie ubierania się, jedzenia, czy komunikowania swoich potrzeb. Taki spójny system wychowawczy jest przygotowaniem do prawidłowego funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × jeden =