Niezbędne oznaczenia BHP

W każdym miejscu publicznym (urzędzie, szkole, przychodni, szpitalu itp.) oraz zakładzie pracy powinny być umieszczone specjalne oznaczenia BHP – w taki sposób, aby były doskonale widoczne. Ich podstawowym zadaniem jest chronienie ludzi przed wypadkiem, a także informowanie ich o potencjalnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia. Wyróżniamy m.in. znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe oraz elektryczne. Są one dostępne na http://www.bvformat.poznan.pl/kategoria-produktu/znaki-bhp-piktogramy/.

Bezpieczeństwo osób przebywających na danym terenie to priorytet

Najczęściej stosowane oznaczenia BHP to znaki ochrony przeciwpożarowej, informujące zarówno o drogach ewakuacji z budynku (w formie strzałek), jak i miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego, miejscach występowania materiałów łatwopalnych czy sposobach na otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Popularne są również znaki zakazujące wstępu, ostrzegające o ryzyku porażenia prądem lub kontaktu z substancjami radioaktywnymi oraz nakazujące noszenie kasku, ochronników słuchu czy innych elementów ochronnych.

Do niezbędnych oznaczeń BHP zaliczamy ponadto rozmaite tablice stosowane na placach budowy (np. „Uwaga: praca dźwigu”, „Teren budowy wstęp wzbroniony”, „Uwaga: budynek grozi zawaleniem”) oraz piktogramy informujące o możliwości skorzystania z pierwszej pomocy, prysznica bezpieczeństwa lub telefonu awaryjnego. W ostatnich latach popularne są w szczególności oznaczenia fluorescencyjne i fotoluminescencyjne, wyróżniające się wysoką jaskrawością i znakomitą widocznością. Posiada je swojej ofercie sklep http://www.bvformat.poznan.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięć × 1 =