Jakiego sprzętu używa się do pomiaru gazu w budynkach?

W Polsce działa kilkadziesiąt aktów prawnych, które regulują używanie urządzeń służących do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych oraz wybuchowych w powietrzu. Jednym z podstawowych aktów prawnych w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, pozostałych obiektów budowlanych i terenów. Drugim jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w kwestii warunków technicznych, jakie zobowiązane są spełniać budynki oraz ich usytuowanie. Rozporządzenia jasno wskazują na dopuszczalne normy stężeń gazów w budynkach. Określają również ich rodzaj, a także urządzenia, które służą do wykonywania takich pomiarów. Rozwój technologiczny sprawił, że nawet jeśli w pomieszczeniu pojawia się problem podwyższonego stężenia wyżej wymienionych gazów, z łatwością można je rozpoznać i wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Bezpieczeństwo w budynkach

Na rynku istnieje szereg specjalistycznych urządzeń, które służą do pomiaru stężenia toksycznych gazów. Mogą być one zamontowane stacjonarnie, jak i stosowane przenośnie. W budynkach stosuje się przede wszystkim detektory dwutlenku i tlenku węgla, które wciąż stanowią największe zagrożenie, szczególnie w budownictwie starego typu. Zwiększony ich poziom pojawia się również przy nieszczelnej instalacji grzewczej, przez co stanowią poważne zagrożenie życia i zdrowia. Więcej o detektorach gazów można dowiedzieć się pod poniższym adresem internetowym https://safetech.net.pl/produkty-kategoria/detektory-dwutlenku-wegla/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy − 1 =