Czym są piktogramy bhp?

Z bezpieczeństwem i higieną pracy wiąże się konieczność stosowania systemów informacyjnych obejmujących potencjalne zagrożenia. Systemy te powinny składać się z wyrazistych, zrozumiałych intuicyjnie dla każdego odbiorcy symboli. Najważniejsze z nich to piktogramy BHP, a więc oznakowanie, w którym pojęcia abstrakcyjne, procesy i zdarzenia reprezentowane są poprzez rysunki. Wielu z nich towarzyszą także napisy, należy jednak wyraźnie odróżnić tablice informacyjne od oznakowania graficznego. Stosowanie symboli informacyjnych i ostrzegawczych w zakresie BHP i ochrony PPOŻ jest regulowane przez polskie prawo.

Formy komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych

Wygląd (w tym kolorystykę, rozmiar i symbolikę) znaków reguluje Polska Norma (PN-EN ISO 7010) oraz przepisy bezpieczeństwa pożarowego; uregulowany jest także ich sposób montażu oraz umiejscowienie. Wiele z nich nawiązuje wizualnie do wzorów znaków i sygnałów drogowych, co zwiększa intuicyjną rozpoznawalność. Niebieskie kółka odnoszą się więc do poleceń i nakazów, a żółte trójkąty to typowe komunikaty ostrzegawcze. Tablice informujące o kierunkach ruchu to według ogólnoświatowych norm zielone prostokąty ze strzałkami. Tak np. piktogram nakazujący ochronę głowy to niebieskie koło przedstawiające postać w kasku ochronnym, a ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi to żółty trójkąt z piktogramem ognia. Szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe — piktogramy to istotne zabezpieczenia ppoż papieru, tkanin, paliw i innych materiałów łatwopalnych. Symbole ochrony PPOŻ, dotyczące materiałów i obszarów, z którymi wiąże się zagrożenie pożarami, przybierają formę kwadratów z czerwonym tłem i białymi rysunkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 5 =