Jakie specjalizacje są możliwe po studiach prawniczych?

Różne kierunki studiów prawniczych są każdego roku masowo oblegane przez kandydatów, co wynika z faktu, iż po ich ukończeniu można zazwyczaj bez większego trudu znaleźć dobrze płatną i atrakcyjną pracę. Warto podkreślić, że studia prawnicze obejmują nie tylko samo prawo karne, ale również kierunki pokrewne, takie jak choćby administracja, prawo kościelne, prawo w biznesie czy bezpieczeństwo narodowe.

Na absolwentów czeka nie tylko praca w kancelariach

Absolwenci studiów prawniczych mogą znaleźć zatrudnienie w licznych kancelariach, administracji państwowej (urzędy, placówki dyplomatyczne itp.), ośrodkach badawczych oraz różnych instytucjach o charakterze doradczym. Jedynie tradycyjne kierunki, czyli prawo i prawo kanoniczne, odbywają się w formie jednolitych studiów magisterskich, co oznacza, że trwają pięć lat.

Pozostałe dzielą się natomiast na studia I i II stopnia (zgodnie z normami bolońskimi). Absolwenci studiów prawniczych są wyposażeni w obszerną wiedzę z zakresu kodeksu karnego, cywilnego i pracy, a także innych dziedzin, w zależności od wybranej ścieżki kariery.

Wyróżniamy następujące rodzaje prawa, w których mogą się specjalizować studenci tego kierunku:

  • karne – adwokat broniący oskarżonych w sądzie, sędzia lub prokurator
  • doradztwo podatkowe – udzielanie porad związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji, sporządzanie deklaracji i zeznań itp; można więcej przeczytać o tym na http://rpms.pl/uslugi-prawne/podatki/
  • rodzinne – sprawy związane z rozwodami, przekazywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem alimentów i majątku, a także adopcją
  • cywilne – sprawy dotyczące spadków, nieruchomości, odszkodowań itp.
  • pracy – m.in. roszczenia związane z wygaśnięciem stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo odstąpienia od umowy
  • spółek handlowych – czynności dotyczące obsługi spółek, ich zakładania i likwidacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 4 =