Jak wyjść z kryzysu finansowego i spłacić ciążące na nas długi?

Płynność finansowa jest niezbędna do tego, by firma mogła funkcjonować w prawidłowy sposób. To warunek konieczny do bieżącego wypłacania wynagrodzeń personelowi, regulowania zobowiązań i dokonywania zakupu towarów. Co zrobić gdy w wyniku niekorzystnej sytuacji rynkowej znaleźliśmy się w poważnych problemach natury ekonomicznej? Jak wyjść z kryzysu nie popadając jednocześnie w spiralę długów? 

Zaplanować działania i realizować je krok po kroku

Zachowajmy zimną krew i przygotujmy dokładny plan działania. Na początek najlepiej będzie skontaktować się z kontrahentami i podjąć próbę negocjacji dotyczących wyznaczenia dłuższych terminów spłaty należności. Zyskamy w ten sposób czas potrzebny na zdobycie środków i nie narazimy się na wzrost odsetek. Dokonajmy przeglądu wyposażenia firmy i sprzedajmy to, bez czego będzie można się obejść. W miarę możliwości zasięgnijmy informacji wśród zaprzyjaźnionych osób, które mogłyby udzielić nam nieoprocentowanej pożyczki. Jeżeli zależy nam na ochronie biznesu za wszelką cenę, pokryjmy zobowiązania z majątku prywatnego a następnie zajmijmy się odrabianiem strat. Co zrobić gdy ciążą na nas długi a nie prowadzimy działalności gospodarczej? Zadbajmy o stały dopływ gotówki szukając dodatkowego źródła zarobku, rozważmy także konsolidację kredytów jeśli posiadamy kilka z nich i upłynnienie majątku. Jeśli żadna z tych opcji nie okaże się wystarczająca ogłośmy upadłość konsumencką. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − siedem =