Ewidencja czasu pracy – poradnik przedsiębiorcy

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców liczne zobowiązania. Prowadzenie ksiąg rachunkowych czy rejestracja i ewidencja czasu pracy mogą być kłopotliwe, szczególnie dla początkujących firm. Jakie elementy powinna zawierać ta ostatnia?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o ewidencji czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy powinna przede wszystkim umożliwić prawidłowe i zgodne z przepisami prawa pracy naliczanie wynagrodzeń. Zapisuje więc ilość przepracowanych przez zatrudnionego godzin, wraz z godzinami nadliczbowymi i czasem pracy w godzinach nocnych. Uwzględnione powinny być w niej usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracowników, dni wolne (wraz z określeniem podstawy ich udzielenia). W niektórych sytuacjach ewidencja czasu pracy powinna uwzględniać dyżury czy wymiar pracy młodocianych, związany z ich przyuczeniem do zawodu.

Dokumentacja, związana z rejestracją i ewidencją czasu pracy, może być prowadzona w formie papierowej – wymusza to jednak wyznaczenie odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń do jej przechowywania. Z tego względu coraz większą popularnością cieszą się obecnie elektroniczne systemy do rejestracji czasu pracy. Rejestry czasu pracy powinny być przechowywane przez cały czas trwania stosunku pracy danego pracownika oraz przez 10 lat po jego ustaniu. Warto zadbać o właściwą rejestrację i ewidencję czasu pracy – jej brak oznaczać może dotkliwe kary finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =