Co oferują towarzystwa ubezpieczeniowe?

Polisy na wyjazd zagraniczny

Wyjeżdżając za granicę, należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia, które może przydać się w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swym klientom wiele produktów, które różnią się między sobą zarówno zakresem ochrony, jak i ceną. Dobrze skonstruowana polisa na wyjazd powinna obejmować przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia zagranicznego.

W ramach ubezpieczenia refundowane są różnego rodzaju usługi medyczne, takie jak pomoc ambulatoryjna, czy też wizyta w prywatnym gabinecie stomatologa. Ubezpieczenie kosztów leczenia może zostać także rozszerzone o assistance. Firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się udzielić ubezpieczonemu wparcia w takich sytuacjach, jak zgubienie kluczy lub dokumentów. Assistance zwykle obejmuje też opiekę nad dziećmi lub zwierzętami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy + czternaście =