Jak wycenić mieszkanie i obliczyć jego wartość?

Ubiegając się o kredyt hipoteczny bądź planując sprzedaż domu bądź mieszkania, konieczna staje się wycena nieruchomości. Zadanie to należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu, który posiada nie tylko wiedzę merytoryczną i doświadczenie, ale przede wszystkim niezbędne uprawnienia. Potwierdzeniem dokonania wyceny nieruchomości jest operat majątkowy, sporządzony w formie pisemnej.

Operat szacunkowy i jego znaczenie

Operat szacunkowy to dokument, który okazuje się niezbędny podczas transakcji kupna-sprzedaży, w czasie sądowych spraw majątkowych i spadkowych, a także podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wspomniany dokument musi mieć formę pisemną, a jego treści należy uwzględnić precyzyjnie wykonane wyliczenia, opis domu lub mieszkania oraz dokumentację fotograficzną. Standardowo umieszczane są także podstawy prawne oraz narzędzia stosowane podczas wyceny.

Każda wycena dokonywana indywidualnie, z uwzględnieniem istotnych czynników, do których należy przede wszystkim rodzaj nieruchomości, lokalizacja, ewentualny stan zużycia, standard i stan techniczny, a także plan zagospodarowania przestrzennego. Rzeczoznawca majątkowy może dokonać wyceny stosując różne rozwiązania, wśród najczęściej stosowanych należy wymienić metodę porównawczą, podejście dochodowe oraz kosztowe. Istnieje ponadto metoda mieszana, realizowana z wykorzystaniem co najmniej dwóch propozycji wymienionych wcześniej. Sposób wyceny jest ustalany indywidualnie z właścicielem nieruchomości bądź osobą zlecającą przygotowanie operatu majątkowego. Poszukując rzetelnych informacji w przedmiotowym temacie, warto odwiedzić witrynę http://prowert.pl/oferta/wycena-nieruchomosci/. Warto dodać, że każdy rzeczoznawca majątkowy jest osobą zaufania publicznego, zapewnia więc pełną poufność i ochronę danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × trzy =