Polityka Ciastek

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają uniemożliwić udostępnienie danych osobom trzecim. Weryfikujemy ich wykonywanie i nieustannie weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma również prawo do edycji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym czasie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich zmianach będziemy informować w sposób zauważalny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie serwisy funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis odkrywcyswiata.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W przypadku wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – „NAPISZ DO NAS”.